Răng khôn mọc ở đâu và khi nào? Có nên nhổ không?

Răng khôn mọc ở đâu và khi nào? Có nên nhổ không?

Răng khôn chính là răng cuối cùng mọc trong cuộc đời mỗi người vì thế có nhiều người  mọc răng khôn gây đau đớn cho chính người mọc như đau đầu, sốt, nhức,..Với nhiều người thắc mắc liệu răng khôn